Hent information fra vand-, gas- eller elmålere med M-bus

Kommunikationsprotokollen M-Bus (også kaldet Meter-Bus) er en europæisk standard for fjernaflæsning af vand-, gas- eller elmålere.

M-Bus er også anvendelig til andre typer forbrugsmålere, såsom varmeanlæg eller vandmålere. 

Vi har mulighed for at foretage aflæsning af data med forskelligt udstyr. En af mulighederne er TRB143. Den har et M-bus interface og kan aflæse op til 250 målere.

Data kan så sendes til en server. Der er forskellige muligheder. Det kunne være ind til jeres eget system. Her skal så laves lidt datakonvertering – men det kan vi også hjælpe med.

Der findes forskellige standardsystemer på markedet. Vi har også et, som vi har udviklet selv over de seneste år. Det hedder Embrace IoT. Fordelen ved det system er, at det er ultra-fleksibelt.  

Vi kan lagre data i f.eks. Microsoft Azure – eller på jeres egen server.

I behøver ikke at være begrænset til M-bus – vi kan også aflæse data med f.eks. Modbus.

Du har mulighed for at læse mere om Embrace IoT her.

En af fordelene med Embrace IoT er den ultrakorte tid, en opsætning vil tage. Det kræver ingen modifikation af sensor eller router, det kræver blot lidt konfiguration. Og den kan vi foretage remote.

Så snart systemet er sat op, starter dataindsamlingen, og du har selv mulighed for at opsætte det interval indsamlingen skal foretages efter.

Kan det være interessant for jeres projekt?Ønsker du mere information om aflæsning af data via M-bus?

Eller ønsker du mere information om Embrace IoT?

Eller om IoT-løsninger generelt?

Kontakt os på 4848 0148.

Du kan også kontakte os ved at benytte formularen her.

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top