Reparation og RMA

For reparationer på produkter udenfor garanti forbeholder DeltaM2M retten til at beregne et gebyr for diagnostisering og forsendelsesomkostninger.

Retur proces:

1. RMA formular
Udfyld venligst RMA formularen og vi fremsender et RMA nummer.
VIGTIGT! Før et produkt returneres bedes man venligst sikre sig, at problemet ikke er relateret til software/konfiguration. Vi anbefaler, at man forsøger opstart med fabriksindstillinger.

2. Indsend produkt
Forsendelsen skal tydeligt markeres med det udleverede RMA nummer samt en beskrivelse af problemet, som opleves. Forsendelsen skal være forsvarligt indpakket.

3. Bekræftelse
Når produktet modtages hos DeltaM2M vil vi fremsende en RMA-kvittering på e-mail.

4. Kundeaccept
Hvis produktet er dækket af garantien, vil reparation eller ombytning blive foretaget snarest. Er produktet ikke omfattet af garanti, vil reparation blive foretaget indenfor det beløb, som er anført i reparationspris på RMA formularen. Hvis reparations
omkostningen forventes at overstige det anførte beløb, vil vi kontakte jer for at bede om en bekræftelse på, hvad vi skal foretage os.

5. Returnering
Hvis reparation/ombytning er foretaget under garanti, vil vi returnere produktet uden omkostning.

Garantien dækker alene defekte komponenter og arbejdstid. Garantien er begrænset til den første køber og kan ikke overføres.

 

Udfyld RMA-formular herunder

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top