Forebyggende service

Forebyggelse ER MEGET BEDRE end helbredelse!

Forebyggende service reducerer antallet af ikke-planlagte driftsstop, øger udstyrets levetid og forebygger bekostelige driftsstop/driftstab.

Et produktionsanlæg eller en maskine kræver regelmæssig vedligeholdelse. Det har været reglen indtil nu. Typisk har man en serviceaftale, som betyder at leverandøren af udstyret sender en servicetekniker forbi f.eks. hvert halve år. Serviceteknikeren kontrollerer udstyrets driftstilstand og vil efter behov udskifte reservedele baseret på faste intervaller.

I tilfælde af et ikke planlagt driftsstop kan serviceteknikeren tilkaldes. En besigtigelse af udstyret afgør, om udstyret skal repareres eller helt skal udskiftes. Ikke planlagte driftsstop kan være bekostelige. Serviceteknikeren må prioritere denne opgave over øvrige opgaver og vil typisk skulle køre til installationsstedet for at kunne fastslå hvilke reservedele som skal anvendes og derefter hente disse. Det betyder også, at et driftsstop kan være længevarende og dermed koste virksomheden mange penge.

I nogle tilfælde er udstyret opstillet hos en slutkunde, og det er slutkunden, som konstaterer et problem. De tilkalder så leverandør eller servicepartner som rykker ud baseret på et telefonopkald uden adgang til faktuel information om problemets art.

Ovenstående er et generelt opstillet scenarie, som beskriver service på maskiner og anlæg som det foregår i dag i langt de fleste virksomheder.

Tænk, hvis maskiner kunne kommunikere med omverdenen. Tænk, hvis maskiner i et fremtidigt setup løbende kunne sende data om aktuel driftsinformation og at data centralt blev analyseret. Det ville give helt nye muligheder. For det første kunne serviceintervaller, som alene er baseret på tid kunne blive beregnet på baggrund af aktuel drift. En maskine som bruges mere skal vedligeholdes oftere – og omvendt.

Man kunne også forestille sig, at serviceteknikeren kunne blive tilkaldt før en fejlsituation opstod. Typisk vil en sammenligning af data om udstyrets driftstilstand afsløre, om en fejl er på vej til at ske. Man kan forestille sig den meget store værdi som vil bestå i, at man bliver alarmeret før fejlen opstår. Nu kan en servicetekniker køre forbi på et planlagt servicebesøg og foretage en udskiftning af en reservedel på et tidspunkt, hvor udstyret ikke er i drift. Hvis serviceteknikeren desuden ved, hvilken del som skal udskiftes fordi alle fejlkoder er kendt, så kan man i de fleste tilfælde medbringe de rette reservedele.

Det er med god grund, at mange virksomhed undersøger mulighederne med begrebet forebyggende service, som giver en række fordele:

  • Færre akutte serviceudkald => lavere serviceomkostninger
  • Minimering af risiko for driftsstop
  • Lavere reperationsomkostninger
  • Større kundetilfredshed

Den gode nyhed er, at virksomhederne ikke behøver at vente længe, inden den nye teknologi kan tages i brug.

Fremtiden kan starte allerede i morgen. Der findes tusindvis af sensorer, som kan indsamle data uanset om det drejer sig om tryk, temperatur, vandstand m.m.m.

Der findes på markedet en del IoT-systemer, som kan aflæse signaler fra sensorer. De er typisk begrænset til at kunne modtage data fra én producent. 

Embrace-IoT – et avanceret cloudbaseret IoT-system, som er udviklet af DeltaM2M – kan behandle data fra et ubegrænset antal producenter og sensorer og kan opstille data på en let overskuelig måde. Det er let at opsætte kriterier for, hvad der skal udløse en alarm eller anden form for handling.

Dette vil vende hele situationen på hovedet! I stedet for at kunderne ringer og indberetter en fejl som skal håndteres her og nu, kan du være den som kontakter kunden for at fortælle, at det problem som ellers ville være opstået, blev løst i god tid forinden. 

En ny spændende æra er igang. IoT giver virksomheder muligheder for at tilbyde forebyggende service. Det kræver noget udstyr, et avanceret IoT-system samt viden om, hvordan det hele sættes op. DeltaM2M kan tilbyde jer en komplet IoT-løsning.

Ring til DeltaM2M på 48480148 for at høre mere om mulighederne om forebyggende service.

Eller skriv til os via formularen her

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top