Forsyning

br_forsyn_250

Forsyningsselskaberne sørger for levering af el, gas, varme og vand til virksomheder, offentlige institutioner og private forbrugere og står også for affald- og spildevands-håndtering. Denne branche er karakteriseret ved, at aktiviteterne ofte er spredt ud på mange lokationer, og at dataudveksling imellem disse derfor kan være bekosteligt.

I Danmark findes ca. 2500 almene vandforsyningsselskaber som hver har et antal vandboringer. Branchen er iøvrigt kendetegnet ved, at der stilles store krav til forsyningssikkerhed, hvilket naturligvis også indebærer særlige krav til det anvendte udstyr.

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top