AI og IoT = AIoT

Når AI og IoT kombineres, åbnes op for et helt nyt niveau for effektivitet, performance og værdi. Det niveau er AIoT, og det bruges allerede indenfor flere brancher i dag. Hvad er det for nogle applikationer og hvilke fremtidsmuligheder giver det til IoT markedet? – og hvad kan det betyde for os??

På trods af disse applikationer, så er integrationen mellem AI og IoT stadig i en tidlig fase og rummer store muligheder for yderligere vækst og udvilking. En af de sådanne muligheder er Edge AI – en kombination af edge computing og kunstig intelligens. Kort fortalt, som er der pres på edge computing så databehandling skal ske tættere på hvor data dannes – her er muligheder for at forbedre procestid og volumen.

Med Edge AI, er kunstig intelligens bygget ind i netværket og giver AI mulighed for at kigge på data med det samme. Det betyder, at der kan træffes beslutninger på  millisekunder, baseret på indsamlet data og machine learning. I praksis, så forventes teknologien i praksis at tage predictive maintenance til det næste niveau så decentrale og isolererede IoT netværk kan forudsige fejl på udstyr og hvordan et problem skal overkommes. Det kan ske i et netværk af smart homes  og fabrikker, selvkørende biler, energiforsyninger, AI-drevne sundhedssystemer med mere.

Vejen fra cloud computing imod edge computing skal også tackle et af problemer med cloud-baserede løsninger: sikkerhed.  Omkring 50% af alle situationer med datatab i 2022 fandt sted i skyen. Derimod, hvis data processes på edge istedet for på cloud-niveau, kan det blive automatisk slettet (helt eller delvist) uden at det forlader  det lokale netværk.

Ud over cybersecurity, vil fysisk sikkerhed med videoovervågning også blive diskutteret. Smarte sikkerhedssystemer kan håndtere data i realtid så man kan forudsige sikkerhedstrusler baseret på unormal opførsel og adgangskontrolssystemer vil have mere effektive veje til at identificere en individuel  person via mange parametre samtidigt.

Det kan sagtens være, at noget af dette forekommer lidt teoretisk, men hos os, betragter vi evolutionen af AIoT med stor alvor. Brugen af AI i IoT markedet stiger massivt og giver mange muligheder. 

AI kan gøre et kompliceret netværk simplere at anvende for brugerne. AI kan hurtigt og effektivt konfigurere et netværk og oven i købet åbne adgang for dynamisk konfiguration. Vi kommer til at se en lang række af tilsluttede enheder hvor de indsamlede data skal håndteres af AIoT-systemer.

De fleste IoT use cases er meget ensartede i struktur: et givet workflow er ikke effektivt i dag. IoT connectivitet tilbyder effektivtet og automation. Det er fint – men hvordan ser verden ud i morgen. De kaldes for løsninger, da de jo netop giver en løsning på at løse reelle, industrielle udfordringer.

Vi lever i en tid, hvor en anden transformativ teknologi vinder terræn; kunstig intelligens (AI – det står for “Artificial Intelligence”). Dette begreb dækker computer systemer som kan udføre problemløsning, lære af dette og genkende mønstre og træffe beslutninger ud fra analyser af data. AI systemer fungerer hurtigt og effektivt. 

IoT er fantastisk til at sørge for at real-time data er tilgængeligt og AI er fantastisk til at gennemgå data. Resultatet er klart: når de arbejder sammen skaber de to systemer et forbundet ecosystem og giver nye muligheder for effektivitet, performance og værdi. Det samlede system hedder AIoT, og hvis du ikke ved noget om det – så burde du nok komme igang med det nu! 

Vi hjælper gerne.

 

AI spiller en essentiel rolle i mange af dagens IoT applikationer. Her optimeres  performance på de forbundne produkter og systemer op tværs af forskellige industrier.

Et af disse områder kunne være smart cities. AI-IoT løsninger driver udviklingen af smart cities ved at give effektiv styring af urbane systemer som f.eks. trafikkontrol,  spildevand eller affaldssortering, luft og vandkvalitet og offentlig sikkerhed. AI hjælper med at indsamle data fra sensorer og andet udstyr og giver realtids indsigt i vigtige  områder i bydriften. Dette marked forudses at gro fra $648 milliarder i 2020 til over $6 billioner i 2030, d.v.s. den årlige vækst er lige over 25%.

Energibranchen har også gjort anvendelse af AIoT indenfor forskellige områder. AIoT gør smart grids mere effektive og modstandsdygtige, hvilket kan optimere distribution af el, reducere strømafbrydelser, og forbedre den overordnede effektivitet af energisystemer. Dette inkluderer optimering af integrationen af genanvendelige energiformer som sol og vind, da AI algoritmer kan forudsige ændringer i den genanvendelige energiproduktion baseret på vejrudsigter og kan tilpasse den øvrige energiproduktion efter dette. AIoT giver også mulighed for at forudsige forbrugernes energiforbrug hvilket også vil give forbedringspotentiale.

En anden branche, som har fordel af AIoT er inden for landbruget – eller rettere  præcision. Igen drejer det sig om dataindsamling og planlægning ud fra disse. For  eksempel kan IoT sensorer indsamle data om jordens fugtighed, temperatur og gødningsniveau og det tillader AI algoritmerne at forudsige det optimale tidspunkt for plantning, vanding og høst.

Lad os tale om tingene.

Ring til DeltaM2M på 4848 0148.

Eller skriv til os. Vi glæder os til at høre fra dig.

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top