Tag: X509

Hvad er et X.509 certifikat? X.509 Certifikat

Hvad er et X.509 certifikat?

Et X.509 certifikat er et digitalt certifikat, som anvender den internationalt anerkendte X.509 standard. Standarden anvender Public Key Infrastructure (PKI) standarden til at verificere, at den udleverede nøgle tilhører netop den bruger og computer/server-identitet, som certifikatet er udstedt til. Et X.509 certifikat indeholder information om identitet på udstederen af certifikatet og hvem det er udstedt […]

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top