Simplificér jeres network management med den nye RMS network map funktion

Kapaciteten af RMS systemet strækker sig langt, men nu er der igen en nyhed, som gør det endnu lettere at håndtere jeres IoT løsnings network management.

Se det nye RMS Network Map værktøj, som er designet til at visualisere jeres netværks infrastruktur samtidigt med at man udfører konfiguration af udstyret.

Uanset om det er remote management, konfiguration, eller overvågning af jeres system, kan opgaven blive uoverskuelig med mange enheder tilkoblet.

Der er også en risiko for menneskelige fejl, når netværk et skal håndtere flere hundrede enheder.

For at holde jeres netværk i topform er der nu udviklet et værktøj til fremvisning af netværkets performance med Teltonika’s Remote Management System (RMS). Se nærmere på Network Map værktøjet!

Ser det godt ud – og fungerer det? Absolut!

Under udviklingen af dette værktøj har der været to formål: overskuelighed og enkelt konfiguration. RMS Network Map er mere end bare en netværks topologi som fremviser hvad der er tilsluttet  til netværket.  Det er også et brugervenligt værktøj til visualiseret netværkskonfiguration.

Visual network management har meget at tilbyde, især i form af effektivitet og nøjagtighed. Ved at fremvise hele jeres netværks infrastruktur på ét sted, giver det gode muligheder for at organisere oplysningerne hierarkisk og strukturelt. Dermed er det meget lettere at forstå netværkets forbindelse, organisation og drift.

Med fuldt overblik over hele opsætningen, er det let at håndtere remote management og konfiguration. Det udelukker nødvendigheden af at skulle justere hver enkelt enhed individuelt og giver jer adgang til en række funktioner blot med nogle få klik. Dermed spares tid og effektiviteten forbedres.

Konfiguration af LAN og WAN. Det er let!

Når man anvender RMS Network Map værktøjet med Teltonika’s netværksenheder, kommer man til at se mere end bare et symbol på en blackbox. 
 
Værktøjet giver et fuldt overblik over både WAN and LAN netværk som et integreret kommunikationssystem. 

Det viser network paths i routeren, og det gør det lettere at overskue jeres netværksinfrastruktur og udførelse af WAN og LAN konfiguration.

Dette værktøj gør det let at opsætte nye LAN eller WAN interfaces. Alternativt, kan man kopiere eksisterende konfigurationer og overføre det til nye enheder.

Endnu en god ting vedrørende LAN og WAN konfiguration er der to forskellige opsætninger, man kan arbejde i: “basic” og  “advanced”.

I basic mode, kan man definere navn på interfacet, IPv4 adresse, opsætte netmaske, enable DHCP, og styre VLAN konfigurationer.

I advanced mode har man mere grundlæggende kontrol og kan også styre IPv6, MAC adresse modifikation og interface assignments.

Så snart et LAN interface er operationelt kan jeres netværkskonfiguration blive forbedret med load balancer opsætning, Hvilket involverer fastsættelse af distribution af WAN trafik via dette LAN.

Man kan også specificere forbindelsesmetoden til dette LAN.

Når man klikker på et produkt, skifter det fra LAN til WAN og bliver med det samme oplyst i en lysere farve. Dette er især hjælpsomt når netværksopsætningen indeholder flere forbindelser og remote monitoring, ligesom det hjælper med at sikre at individuelle enheder anvendes de rette internetforbindelser.

Ud over det, så kan man se hvilken fysisk port på netværksenheden som anvendes til at forbinde til netværket. 

Wi-Fi tilpasning? Ja, det er det fremragende til!

For dem som anvender Wi-Fi forbindelser, så er dette værktøj meget nyttigt.

Det giver fuldt overblik over trådløse netværk.

Hvis enheden understøtter Wi-Fi, kan du finde en dedikeret  Wi-Fi manager sektion under det valgte LAN interface. Det er her, at Wi-Fi konfiguration starter.

Denne sektion oplister alle Wi-Fi access punkter som er konfigureret på den valgte enhed. Ved valg af enhver enhed, kan man se alt i detaljer inklusive hvilke Wi-Fi frekvensbånd som anvendes, den nuværende status samt antallet af tilsluttede klienter.

Det giver også information om hvilket LAN netværk som access punktet tilhører, om ESSID er skjult og om klienter er isoleret fra hinanden.

Når Wi-Fi access punkter opsættes findes en mulighed for at vælge specifikke enheder. Denne feature giver mulighed for at aktivere flere access punkter samtidigt og simplificerer hele orocessen omkring opsætning af netværket.

Har man brug for at deaktivere eller fjerne access punkter kan dette foretages let uden at man skal ind og slette hver enkelt enhed.

Selvfølgeligt giver dette  network management værktøj også mulighed for at få de nødvendige oplysninger for at kunne tilslutte sig Wi-Fi netværket. Desuden kan man generere en QR kode for hurtig og let login.

Når man opsætter Wi-Fi access punkter, findes der en option  hvor man kan vælge specifikke devices. Denne feature gør det muligt at aktivere flere access punkter samtidig hvilket gør konfigurationen af netværket meget enkelt.

Man kan på samme måde deaktivere eller slette accesspunkter og det er muligt at gøre det på en hel gruppe i stedet for at skulle slette hver enkelt enhed.

Ligeså enkelt som med en LAN netværks konfiguration, kan man kopiere Wi-Fi access punktsindstillinger og tilføre dem til nye enheder og gør det meget simpelt at gennemføre ændringer uden at skulle gentage konfigurationen for hver enkelt access punkr individuel. Wi-Fi access punkter kan også håndteres i  “advanced” mode, som giver endnu flere funktioner.

Er der mere endnu? Ja, det er der faktisk! 

Vi håber, at det står klart nu, at RMS Networks Map giver en markant forbedring af jeres interaktion med netværksinfrastruktur. Men det kan mere endnu! 

For at forenkle jeres workflow, indeholder systemet også RMS Connect – et værktøj for serviceteknikere og IT administation til remote styring af IoT netværksprodukter.

Så uanset om I går igang nu, eller allerede har et opsat  remote access til en enhed via RMS Connect, så giver RMS Network Map med det samme muligheden for at vise alle informationer og tage kontrol over faciliteterne. 

Med RMS Network Map kan man sætte IP-adresser på udstyr i netværket og lade dem anvende Static DHCP lease i stedet for konfiguration af hver enkelt enhed. 

Desuden kan man udføre firewall konfiguration som f.eks. opsætte port forwardring regler. 

Firewall konfigurationsværktøjet omfatter både “basic” og “advanced” funktioner. 

Hver gang man foretager en ændring på netværksinfrastrukturens setup, kan man klikke på “preview” før ændringen gemmes.

På den måde kan man se virkningen af nye tiltag før det skaber problemer i netværket.

Er der mulighed for kundetilpasninger? Ja, naturligvis er der det! 

Der er gode muligheder for at tilpasse systemet til jeres ønsker og behov.

Det er præcis det som “Settings” knappen i venstre side af toppen er til.

Når man klikker på den, kan man specificere hvilke forbindelse eller grupper som man ønsker at se, uanset om man ønsker en opsummering af alle ændringer til konfiguationen eller ønsker at cache data for hurtigere  topologi upload. 

Der er også en “Refresh Data” knap, som kan anvendes til at opdatere den viste netværkstopologi og en “Toggle Fullscreen” knap til at udvide eller formindske visningen af RMS Network Map værktøjet. 

Hvor præcist er systemet? Det er ned til den mindste detalje! 

Hvis jeres IoT løsning består af Teltonika’s netværksprodukter giver RMS Network Map de mest omfattende oplysninger om hele jeres netværks infrastruktur.

Man kan se hvilke enheder som er forbundet til hinanden og tilmed har man muligheden for at identificere de fysiske porte som anvendes til at forbinde enhederne. 

En af de allerbedste funktioner i systemet med Teltonika netværksenheder er, at når man tilføjer netværkskonfigurationer med dette værktøj, så vil RMS automatisk konfigurere alle enheder som er underlagt ændringen.  

Vi håber at det nu står klart, at det nye RMS Networks Maps system ikke blot er en hjælp.

Systemet er til for at gøre jeres network management routiner op til 10 gange hurtigere – og samtidigt mere enkelt. 

Vil du vide mere om RMS Network Maps? Eller om Teltonika? Eller om industrial IoT routere generelt?

Ring til os på 48480148 eller benyt formularen her.

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top