DeltaM2M leverer IoT-lösninger til hele Norden

Industrial IoT and M2M solutions

+45 4848 0148

DeltaM2M er spesialister i IoT- og M2M-løsninger. IoT (Internet-of-things eller Tingenes Internett) og M2M (maskin-til-maskin)-kommunikasjon er datautveksling mellom en sentral server og maskiner, anlegg, PLS-styringer, bygningsautomatiseringsanlegg eller varmestyringer, som vanligvis er installert på forskjellige steder.

Vi har blant annet kunder innenfor:

 • Fjerntilgang, fjernovervåkning
 • Datainnsamling og kontrollsystemer, bygningsautomatisering
 • Overføring av alarmer eller hendelser
 • Automatisk varsling via SMS, e-post eller talemelding hvis en bestemt hendelse inntreffer
 • Styring (f.eks. automatisk start av en pumpe)
 • Bygningsautomatisering
 • Fully Integrated Sensor-To-Screen Industrial IoT solutions
 • DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

  © 2020 All Rights Reserved

  Scroll to Top