Forøg hastighed og stabilitet med ekstern antenne

Der er mange spørgsmål i forbindelse med anvendelse af eksterne antenner i forbindelse med 2G, 3G og 4G datakommunikation.

Især i de enheder, som er udviklet til brug for private forbrugere, er der ofte en indbygget antenne. Det kunne f.eks. være i en standard 4G router af den type, som uddeles af teleselskaberne. Kan man ikke “bare” nøjes med den? Jo, det kan man i nogle tilfælde godt – det afhænger af, hvad løsningen skal bruges til – og hvor!!

Har man på det sted, hvor man skal bruge sin 4G router et godt og stabilt signal, ja, så er der ingen anledning til at gøre mere ved det, så bruger man bare den indbyggede antenne.

Man kan forestille sig en ideel situation, hvor man står med sin router på taget af en høj bygning og kan se til sendemasten. Er afstanden forholdsvis kort, vil signalet på routeren i denne situation være optimal.

Imidlertid er det ikke så tit, at den situation optræder. Radiosignaler kan støde på hindringer på sin vej imellem teleselskabets sendemast og routeren. Det kan være forhøjninger i landskabet, høje træer, høje bygninger eller bygninger i sig selv. Radiosignaler – især på de høje frekvensbånd på 3G (2100 MHz) og 4G (2600 MHz) – har svært ved at trænge igennem metal og tykke mure. Det kan betyde, at man oplever dårlige signalforhold i en bygning med ståltag eller stålvægge. I nogle tilfælde kan man delvist kompensere for dette ved at placere routeren ved vinduet, men det er også en sandhed med modifikationer. Moderne lav-energiruder har tykke glaslag som kan være beklædt med metalfolie, som effektivt afskærmer radiosignalerne.

Generelt siger man, at man får det bedste signal ved at komme højt til vejr, og ud i fri luft – igen kan taget på den høje bygning være idealsituationen.

Lad os antage, at vi skal installere en 4G router i et rackskab, som står i en IT-kælder. Den typiske IT-kælder er helt under jordhøjde, har meget tykke mure og ofte ingen vinduesåbninger. Hvis vi tilmed stiller en router med en lille indbygget antenne ind i et metalskab er det meget svært at få et signal igennem.

“Brug det rette værktøj til opgaven”
Det er sikkert en læresætning, som mange håndværksmester har udtalt, men det gælder også indenfor den lille verden med trådløs kommunikation. Den optimale løsning er den løsning, som løser problemet. Hvis situationen er, at signalet inde i rackskabet er meget dårligt og udenfor rackskabet er godt, så montér en antenne i rackskabets top, f.eks. af denne type:

poynta0232I ovennævnte eksempel med IT-kælderen vil dette formentlig ikke være nok. I mange tilfælde kan opgaven løses ved at trække et kabel op i fri luft, f.eks. via udluftningskanal eller lignende.

Husk, at der er tab i antennekabler, så længden af antennekabler skal holdes så kort som muligt. Hvis antennekablet skal være langt, kan tabet minimeres ved at anvende tykkere kabler. I nogle tilfælde har vi for at undgå at bruge for lange antennekabler flyttet routeren, og så brugt et langt LAN-kabel.

Et godt antennesignal vil betyde høj datatransmissionshastighed og meget bedre stabilitet.

 

Der er forskellige udformninger af antenner alt afhængigt af hvad det er, de skal anvendes til.

Skal vi montere en antenne på en bygning, kunne der f.eks. være en antenne af denne type.

LMO7270LMO7270

Den kan montereres på væg eller rør og kan leveres med antennekabel i forskellige længder.
For at få den bedste virkning af antennen, skal længden af kablet være så kort som muligt.
Derfor er antenner uden fastmonterede kabler ofte at foretrække – og i ovenstående tilfælde med LMO7270 kan den “standard” leveres med 2,5/5,0/10,0 eller 15 meter kabel – eller specialtilpasset til kundeønske.

Antallet af antenner, bare i vores eget sortiment, er stort! Det dækker over det faktum, at der er mange forskellige anvendelsesmuligheder.
Det er næppe den samme antenne, som skal bruges på en bygning, i en bil eller på et skib.

Du kan læse mere omkring forskellige typer af antenner i artiklen “Hvilken type antenne skal jeg vælge” som du finder her.

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top