Få styr på de døde Wi-Fi områder (Dead Spots) med Wi-Fi MESH teknologi

En af de mest almindelige bekymringer indenfor Wi-Fi er døde områder, hvor signalet er helt væk eller for svagt til at kunne benyttes. Det er dog så heldigt, at der findes gode løsninger med at anvende det rigtige udstyr. En ofte anvendt løsningsmetode hedder Wi-Fi mesh.

Døde Wi-Fi områder er områder, hvor der ikke er Wi-Fi dækning. Disse områder forekommer både i vores hjem og på kontoret – men også indenfor industrien, hvor de kan være en alvorlig udfordring, hvis Wi-Fi skal anvendes under produktionen. 

Indenfor IoT løsninger kan døde Wi-Fi områder give store bekymringer.

Hvordan opstår døde Wi-Fi områder?

Når man kigger på hvorfor de døde Wi-Fi områder opstår, kigger man oftest på routeren. Det kan være routerens placering eller fysiske forhindringer som spærrer for Wi-Fi signalet.
 
Mursten og metal er ikke gode for Wi-Fi spredning. Men afstanden til routeren – eller antennen må heller ikke være for stor. En almindelig indendørs Wi-Fi router rækker som regel blot 20-30 meter.

Derfor er det om ofte en strategisk placering af routeren i bygningen, som afgør det.  En dårlig placering vil give problemer for signal distribution og risiko for interferens fra fysiske objekter.

Netværksenheder kan være meget forskellige. Der kan være store forskelle på, hvor mange enheder som skal understøttes og hvilke krav der er til performance.

For at undgå døde Wi-Fi områder er det vigtigt at få kigget på kapaciteten og sikre at udstyret, som skal står for distribution af netværkstrafikken kan håndtere trafikmængden. 

Hvordan håndteres de døde Wi-Fi områder? 

Det er heldigvis muligt at skabe god Wi-Fi dækning overalt – uden at fjerne alle indermure i bygningen. Wi-Fi mesh teknologi og kompatible netværksenheder kan distribuere Wi-Fi signaler rundt i hele bygningen meget effektivt. 

Der kan anvendes routere eller access points. Wi-Fi mesh teknologi skaber en intern kommunikation mellem endpoints i netværket og hjælper med til at skabe dækning i hele bygningen. 

Med produkter for f.eks Teltonika RUTX10 industriel router, kan man med Wi-Fi mesh teknologi konfigurere Wi-Fi noder og anvende en backup konfiguration for at anvende de samme indstillinger for mange tilsluttede enheder til netværket. Det sikrer en ensartet håndtering og simplificerer også administrationen af netværket.

Det giver også mulighed for at have god kontrol over netværkets performance.

Produkter som Teltonika RUTX10 industriel router, giver Wi-Fi mesh teknologi mulighed for at konfigure Wi-Fi noder og bruge backup konfiguration til at sikre de samme indstillinger på de forskellige tilsluttede enheder på netværket.

Samtidigt tillader Wi-Fi mesh at enheder automatisk udvælger den bedste kanal for hvert endpoint hvilket eliminerer risikoen for at der opstår interferens og begrænsning.

Hvordan konfigureres Wi-Fi MESH på Teltonika routere?

Først og fremmest så understøtter de fleste Teltonika routere Wi-Fi mesh teknologi, dog med undtagelse af  RUT300, RUTX08, og RUTX09.

På Teltonika’s Wiki Knowledge Base findes nogle eksempler på Wi-Fi mesh konfiguration. De er komplette med step-by-step instruktioner, og viser hvordan du kan tilføje denne teknologi med RutOS, Teltonika’s operativsystem som driver alle gateways og routere.

Dette eksempel dækker konfiguration for både mesh gateway, en primær node, som fungerer som DHCP server og en bridge mellem WAN og LAN netværk, som håndterer routing af trafik mellem de to netværk.

Denne konfiguration følges op med eksempler på hvordan du kan teste om du har udført konfigurationen korrekt. Det er første er en “ping test”, hvor et ICMP echo request sendes fra mesh gateway til en tilsluttet enhed til en af noderne. Det næste er at tjekke, at der rent faktisk nu er god og stabil dækning i området.

Wi-Fi MESH i anvendelse

Hvis du vil se se hvordan Wi-Fi mesh teknologi fungerer i praksis har vi et eksempel her. Her vises, hvordan Wi-Fi mesh teknologi hjælper med at automatisere industrielle lagerhaller.  Se den historie her.

Vil du vide mere om Wi-Fi mesh, antenner, routere, gateways o.s.v. - så kontakt os.

Ring til os på 4848 0148 eller benyt formularen.

DeltaM2M er specialist i IoT og M2M løsninger. IoT (Internet-of-Things) og M2M (Machine-to-Machine) kommunikation er dataudveksling mellem en central server og maskiner, anlæg, PLC-styringer, CTS-anlæg eller varmestyringer, som typisk er installeret på forskellige lokationer.

© 2020 All Rights Reserved

Scroll to Top